CO O NÁS ŘEKLI A NAPSALI KLIENTI


SVJ Hostivařská

Shromáždění SVBJ Hostivařská 125/8 a 119/10, Praha 10 konané dne 23.6.2010 rozhodlo o změně správní firmy. Důvodem byla ne vždy dobrá spolupráce s předchozí správní firmou, která se projevila zejména při jednání o úvěru s KB a.s., kdy jsme těžko získávali relevantní údaje o stavu našich finančních prostředků. Smlouva se správní firmou CEBYT a.s. platí od 1.10.2010. Všichni zaměstnanci CEBYT a.s. s výborem našeho SVBJ průběžně komunikují prostřednictvím e‑mailové pošty, takže nedochází ke zbytečným prodlevám. Pokud je nezbytné některé záležitosti projednat osobně, příp. za účasti třetí strany (např. dodavatelů prací), vycházejí nám zaměstnanci CEBYT a.s. vstříc a jsou při těchto jednáních vždy nápomocni.

Od roku 2010 proběhlo několik akcí (opravy, rekonstrukce, atd.). Zde bychom chtěli hlavně ocenit pomoc "techniků" při reklamačním řízení se stavební firmou a nápravě závad (zatékání do některých oken) způsobených při rekonstrukci domu v r. 2009 (výměna oken a zateplení). Rovněž po stránce ekonomické dostáváme vždy potřebné podklady ve stanovených termínech, vč. evidenčních listů a vyúčtování služeb a údajů pro KB a.s. a ČMZRB a.s. v rámci dotace PANEL. V současné době probíhá rovněž spolupráce na tvorbě nových Stanov na základě změn v právních předpisech. Shrnuto závěrem jsme se vždy u zaměstnanců CEBYT a.s. setkali s ochotou a profesionalitou.

V Praze dne 20.4.2015 zpracoval Ing. Josef Egermaier, místopředseda výboru SVBJ.

* CEBYT // Toto SVJ hodně využívá spolupráce s technickým oddělením. My si vážíme jejich důvěry a jsme rádi, že jsou s našimi službami spokojeni.

SVJ Sasanková

Jsme společenství vlastníků v Praze 10, Zahradní město, Sasanková 2652 - 2656. Od bytového družstva jsme odešli v roce 2002. V následném konkurzu jsme vybrali správcovskou firmu. Po počáteční poměrně dobré spolupráci nastalo po 10 letech zhoršení služeb do takové míry, že jsme spolupráci přerušili a vybrali, opět konkurzem, firmu CEBYT, s kterou spolupracujeme dodnes.
Správce nám zajišťuje veškeré účetní záležitosti, kromě placení faktur, které zajišťujeme sami. Je využíván i technický servis, revize, objednávky firem a pod., je zajišťována spolupráce s vodárnami a teplárnami a pokud je nutnost, také právnické služby. Zástupce CEBYTU se pravidelně zúčastňuje výročních schůzí, kde informuje o účetnictví a dalších službách. Vypracovává pro našich 100 členů přehled o spotřebách vody a tepla.

Mohu konstatovat, že jsme se spoluprací spokojeni, zatím se nevyskytl problém, který bychom vzájemně nevyřešili a mohu za výbor samosprávy firmu doporučit.

Za výbor samosprávy místopředseda ing. Jiří Bauer, 23.4.2015

* CEBYT // Členové výboru SVJ Sasanková si hodně záležitostí vyřizují sami. Aktivní práci členů výboru oceňujeme a rádi jim pomůžeme s řešením vzniklých problémů, pokud nás o to požádají.

SVJ Rostovská

Na Cebyt jsem narazil náhodou a oslovil je s prosbou o nabídku na správcovské služby. První reakce ve mne zanechala velký dojem, protože nabídka přišla v požadovaném detailu a v dohodnutém termínu. Následná spolupráce se vždy nesla ve stejném duchu. Pokud o něco požádám, vždy dostanu profesionální odpověď. Pokud něco nepokrývá společná smlouva, vždy dostanu zavčas upozornění, že se jedná o placenou práci nad rámec smlouvy. Ovšem po jasném odsouhlasení ceny, vždy dostanu přesně to, o co žádám. Prostě přijde mi, že pro Cebyt není nic problém, můžu vřele doporučit.

Mario Vajlík, SVJ Rostovská, 27.9.2016

* CEBYT // Děkujeme panu Vajlíkovi za krásnou referenci.

SVJ Hostivice

Na základě dosavadních zkušeností musíme konstatovat, že přístup jak k původní poptávce a osobnímu přístupu paní Kynclové, tak procesu přebírání s paní Hrdonkovou i řešení technických záležitostí s technickým oddělením zatím shledáváme naprosto profesionální, jasně vymezené, opírající se znění smlouvy i interní procedury. Na veškeré naše dotazy jsme vždy dostali jasnou a odbornou odpověď.
 
Zatím tedy musíme konstatovat, jsme s výběrem nové správcovské firmy velmi spokojeni.

Elisabeth Madarová, předseda výboru, Společenství domu 1754 Hostivice, 5.10.2016
 
* CEBYT // Správu tohoto společenství jsme převzali od 1.7.2016. V současnosti si vzájemně předáváme informace a nastavujeme pravidla chodu a my v CEBYTU věříme, že i toto společenství se stane naším dlouhodobě spokojeným klientem.

BD Kandertova

Se společností CEBYT zahájilo naše bytové družstvo spolupráci v květnu 2015. Od počátku se se společností CEBYT výborně komunikovalo. Také odborná znalost všech zaměstnanců je na velmi vysoké úrovni. V průběhu naší spolupráce se nám například v součinnosti se společností CEBYT podařilo zahájit převod bytů do osobního vlastnictví a taktéž projít procesem založení společenství vlastníků bytových jednotek.

V Praze dne 9.10.2016 zpracoval Jan Slaba, předseda BD Kandertova

* CEBYT // Pro BD Kandertova zajišťujeme především administrativní správu a založení SVJ Kandertova proběhlo právě pod vedením našeho administrativního oddělení.

Klient

"Jako vlastníci bytových jednotek spolupracujeme se společností Cebyt  cca. 3 roky. Tyto 3 roky zahrnovali velké množství e-mailů, telefonátů a další korespondence. S velkou chválou musíme konstatovat, že pracovníci společnosti  nám vždy vyšli vstříc a snažili se všechny problémy vyřešit k naší spokojenosti. Jejich jednání bylo pokaždé proaktivní a komunikace naprosto bezproblémová. Vše co si může od správcovské společnosti vlastník přát."
 
Klient společnosti CEBYT, a.s., dne 23.3.2017

* CEBYT // Respektujeme žádost klienta zůstat v anonymitě. I my mu děkujeme za dosavadní spolupráci a pevně věříme, že naše spolupráce bude dále úspěšně pokračovat.
 

© 2016 CEBYT, a.s.