Vaše nemovitost
naše starost

Vyzkoušejte nás

Proč zvolit cebyt

Snížíme administrativní zátěž výboru, resp. představenstva na minimum. Postaráme se o evidenci vlastníků, resp. nájemníků ve Vašem objektu. Navrhneme Vám optimální způsob rozpočítání nákladů. V požadovaných intervalech Vám poskytneme informace o nákladech, které se týkají Vašeho objektu a o platební morálce vlastníků. 
Zajistíme pro Vás organizaci shromáždění, resp. členské schůze, a to včetně hlasování za pomoci hlasovacího zařízení.  
Poskytneme řadu dalších služeb dle vašich požadavků. /odd. administrativní správy/

Jsme tu, abychom se postarali o Vaše doklady, od kontroly jejich formálních náležitostí,  přes jejich zaevidování v účetnictví (resp. daňové evidenci), až po jejich přehledné založení. Samozřejmostí je vyhotovování účetních sestav v požadovaných intervalech, minimálně 1x za rok.
Účetnictví zpracováváme průběžně, výsledky poskytujeme i v průběhu roku. Sestavíme daňové přiznání k dani z příjmů, sestavíme účetní závěrky k 31.12., vyhotovíme přehledné inventarizace.
Při pojistné události pomůžeme připravit podklady pro pojišťovnu. /ekonomická správa/

Technici našeho oddělení jsou připraveni zajistit pro své klienty služby od zajištění předepsaných revizí a kontrol technického zařízení budov zkušenými techniky, až po provedení podrobné technické kontroly objektu s návrhem oprav nebo zpracování výběrového řízení.
Samozřejmostí je zpracování ročního plánu revizí ke každému spravovanému objektu, vedení technické dokumentace a podrobná evidence zakázek za využití sofistikovaného softwaru.
Naši klienti přesně vědí, co a v jakém rozsahu pro ně zajišťujeme - ke každé zakázce předložíme podrobný a přehledný report poskytnuté služby. /technická správa/

Chci zjistit více

* povinná položka
Odeslat

Pokud hledáte správce pro svoji nemovitost, rádi Vám nabídneme svoje služby. Vyplňte své jméno a název SVJ / družstva nebo identifikaci nemovitosti, o jejíž správu máte zájem.
Dále uveďte telefonický kontakt na Vás, případně mailovou adresu, abychom s Vámi mohli dořešit Vaše požadavky.
Protože každá nemovitost má svoje specifika, připravíme nabídku přímo pro Vaši nemovitost.

CEBYT, a.s.
Ostrovní 222/8, 110 00 Praha 1

OBCHODNÍ ODDĚLENÍ
Tel.: +420 601 385 281
Email: obchod@cebyt.cz

Jak nejrychleji
k nám

Sídlíme v objektu REZIDENCE OSTROVNÍ v těsné blízkosti Národního divadla. Díky sídlu společnosti v centru Prahy je od nás výborné dopravní spojení do kteréhokoliv kouta Prahy.

Při cestování hromadnou dopravou jsou nejbližší tramvajové zastávky „Národní divadlo“ pro tramvaje číslo 6, 9, 17, 18 a 22. Při cestování metrem doporučujeme vystoupit na stanici NÁRODNÍ TŘÍDA (žlutá trasa B), odtud je to k nám 5 minut chůze.

Při cestování autem je možné zaparkovat auto v Divadelní ulici, kde jsou umístěny parkovací automaty (30,-Kč/hod). Zaparkovat je možné i v podzemních garážích Národního divadla (50,-Kč/hod).

© 2016 CEBYT, a.s.